Boligbyggelaget

Kragerø Bolig- og Byggelag er en medlemseid organisasjon opprettet i 1951. I over 60 år har vi bygget boliger for våre medlemmer og levert forvaltningstjenester til våre borettslag.


Generalforsamlingen

Det øverste organet i boligbyggelaget er generalforsamlingen. Generalforsamlingen avholdes innen 30. juni hvert år, og her er delegerte fra tilknyttede borettslag og delegerte blant ikke-boende andelseiere representert.


Styret

Styret skal lede lagets virksomhet i samsvar med lov og vedtekter og etter de forskrifter og pålegg som generalforsamlingen har gitt i medhold av lov eller vedtekter. Styret treffer alle beslutninger som ikke i lov eller vedtekter er lagt til andre organer. Styret ansetter forretningsfører/daglig leder og andre funksjonærer, gir instruks for dem, fastsetter deres lønn og fører tilsyn med at de oppfyller sine plikter. Generalforsamlingen velger styret, som skal bestå av en leder og seks andre medlemmer med seks varamedlemmer (herav ett styremedlem med varamedlem fra Kragerø kommune, og ett styremedlem og varamedlem fra de ansatte).

Styret i KBBL

 • Leder - Thor Johan Larsen
 • Nestleder - Marie Røegh Edwardsen
 • Styremedlem - Hans Olav Skogli
 • Styremedlem - Knut Ulf Bakke
 • Styremedlem - Unn Nygaard
 • Styremedlem - Ole Moen (kommunens representant)
 • Styremedlem - Reidun Nygaard (ansattes representant)
 • Varamedlem - Anita Mjelland
 • Varamedlem - Grethe Britt Stigen
 • Varamedlem - Frode Steffensen
 • Varamedlem - Trine Jørgensen Dahll(kommunens representant)
 • Varamedlem - Hege B.Lier (kommunens representant)
 • Varamedlem - Bjørn Vidar Barland (ansattes representant)