Forvaltning

KBBL er en sentral aktør i boligmarkedet i Kragerø kommune. Vi har i dag omlag 2 100 medlemmer. Vi forvalter 886 boenheter i borettslag i Kragerø og Drangedal og 208 boenheter i stiftelse, til sammen 1 094 enheter. Boligene er organisert i 48 tilsluttede og 3 frittstående borettslag, 5 sameier, samt en boligstiftelse - Kragerø kommunale boligstiftelse. Disse utfører vi flere tjenester for; som eksempelvis regnskap/budsjettering, rådgivning og teknisk bistand. Kragerø Bolig- og Byggelag er autorisert som regnskapsførerselskap.

Et borettslag er en selvstendig juridisk enhet som har behov for de samme tjenestene som en vanlig bedrift. Vi forvalter borettslagenes økonomi, med betaling av regninger, husleieinnkreving og føring av regnskap. I tillegg utarbeider vi i samarbeid med de respektive styrer neste års budsjett. Vi deltar også på mange av borettslagenes generalforsamlinger, som blir avholdt hver vår. Les mer om borettslag her. I tillegg yter vi økonomisk rådgivning. Dette kan være aktuelt eksempelvis i sammenheng med vedlikehold, rehabilitering, tilbygg/ombygging og ved refinansiering av lån.

Om Oss

Forkjøpsrett
Hvis du er medlem av KBBL, har du forkjøpsrett til boliger tilknyttet boligbyggelaget. Det betyr at du må gi beskjed til KBBL innen fristen om du ønsker å gjøre bruk av forkjøpsretten. Den med lengst ansiennitet trenger ikke å være med i budrunden, men kan vente til et bud er akseptert, og så ha anledning til å tre inn i det høyeste budet. De andre budgiverne har da ikke muligheten til å forhøye sitt bud.
Ansatte
Kragerø Bolig- og Byggelag har 6 ansatte, av disse er 2 vaktmestere for Kragerø kommunale boligstiftelse. Les mer om ansatte.
Kjøp og salg
Aktiv Eiendomsmegling Kragerø har hovedansvaret for salg av borettslagsleiligheter for Kragerø Bolig- og Byggelag.
Medlemsfordeler
Som medlem i KBBL har du en rekke fordeler, som blant annet forkjøpsrett ved kjøp av bolig. Medlemsskap i KBBL gir deg også økonomiske fordeler i form av spesielle medlemsrabatter og bonuser på en rekke varer og tjenester.
Tekniske tjenester
KBBL bistår også med tekniske råd og veiledning til borettslagene, boligstiftelsene og beboerne. Dette omfatter blant annet generell rådgivning ved vedlikehold og rehabilitering, tilstandskontroll, kostnadsoverslag, innhenting av tilbud og vedlikeholdsplanlegging.