Innmelding Juniormedlemskap

Juniormedlemskap i Kragerø Bolig- og Byggelag koster kr. 400,-. Det betales ingen årskontingent før det året du fyller 18 år. Pr. idag er årskontingenten kr. 300,- pr. år.

Når vi har mottatt innmeldingsskjemaet vil du få tilsendt en giro til dekning av innmeldingen. Ansiennitet fra innbetalingsdatoen.

Etter fylte 18 år kan medlemsskapet overføres i rett opp- eller nedstigende linje.

Fyll inn de følgende feltene og trykk på "Send skjema" knappen.

Juniormedlem

Betaler