Skal du kjøpe bolig?

Å kjøpe bolig er mest sannsynlig én av de største investeringene du vil gjøre i løpet av livet. Her er noen råd og tips i denne forbindelse:

1. Medlemskap:
Dersom du skal kjøpe en bolig som er tilsluttet KBBL, må du være medlem. Dersom du ikke er medlem allerede, vil vi hjelpe deg med dette når du har kjøpt en bolig. Men det kan være lurt å melde seg inn straks, da kan du nemlig benytte deg av forkjøpsretten. Innmelding

2. Forkjøpsrett
Hvis du er medlem av KBBL, har du forkjøpsrett til boliger tilknyttet boligbyggelaget. Det betyr at du må gi beskjed innen annonsert frist om du ønsker å gjøre bruk av forkjøpsretten. Den med lengst ansiennitet trenger ikke å være med i budrunden, men kan vente til et bud er akseptert, og så ha anledning til å tre inn i det høyeste budet. De andre budgiverne har da ikke muligheten til å forhøye sitt bud.

3. Felles forkjøpsrett
Flere boligbyggelag tilbyr felles forkjøpsrett. Det betyr at du med medlemskap i ett av boligbyggelagene kan bruke din opparbeidede ansiennitet også til å oppnå forkjøpsrett på boliger i de andre boligbyggelagene som omfattes av ordningen.

Her finner du en oversikt over de boligbyggelagene som er med på ordningen om felles forkjøpsrett.

Når du har funnet fram til en bolig du ønsker å kjøpe bør du ta kontakt med boligbyggelaget for å få opplysninger om hvordan du kjøper ny bolig eller benytter din forkjøpsrett.

De boligbyggelagene som er med i ordningen har avtalt at ansiennitet regnes fra 1.1.2003. Du må melde deg inn i det boligbyggelaget der du ønsker å bruke forkjøpsretten.

4. Finansiering - som medlem får du gode lån!
De fleste av oss trenger å låne penger når vi skal kjøpe bolig. Dersom du kjøper bolig i et borettslag som er tilknyttet Kragerø Bolig- og Byggelag har Sparebanken Sør gunstige tilbud.