Slik bruker du forkjøpsretten:

Når en leilighet blir annonsert på KBBLs hjemmeside og facebook med frist for forkjøpsberettigede til å melde seg, må du ta kontakt med KBBL innen fristens utløp.

Du må fylle ut et skjema der du påberoper deg rett til å bruke forkjøpsretten. Dette er bindende ved akseptert salg og ikke bindende der salg er pågående.

Ansiennitet regnes fra dato for innbetaling av medlemskapet.

De som bor i samme borettslag har intern forkjøpsrett foran KBBLs medlemmer. Innflyttingsdato er lik ansiennitetsdato hvis flere andelseiere ønsker å bruke denne forkjøpsretten. Disse må følge med på ovennevnte annonsering og henvende seg til KBBL på lik linje med andre medlemmer.

Ved fristens utløp vil KBBL sortere innmeldte krav etter opparbeidet ansiennitet og meddele en liste til megler, som forholder seg til dette i budrunde/salg.

Dersom forkjøpsretten annonseres underveis i salget, kan ansienniteten benyttes i budrunden av alle med innmeldte krav. Den med best ansiennitet har rett til å forholde seg passiv i budrunden.

Når selger har akseptert et bud, er andelen solgt. Den med best ansiennitet vil motta tilbud om å tre inn i dette budet. Ingen har lenger mulighet til å høyne sine bud.

Ved utmelding (evt. ikke betalt kontingent på mer enn tre år) tapes opparbeidet ansiennitet og den kan ikke påberopes ved ny innmelding senere.

Et medlemskap kan overføres til slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, til søsken, til ektefelle og til noen i samme husstand over de 2 siste åra. Ved overføring av medlemskap kan ingen få ansiennitet lenger enn fra sin egen fødselsdato.

OBS! Etter annonsefristens utløp kan man ikke påberope seg ansiennitet i KBBL eller forkjøpsrett i borettslag.