Annonsering av Forkjøpsrett

 ADRESSE  ANT. ROM  SALGSSUM
PRISANT.
FRIST FOR BRUK
AV 
FORKJØPSRETT
Linneaveien 5 C, 1+2. etg, 3772 Kragerø 4 Prisant. kr. 1.450.000,-

Visning etter avtale

Torsdag 14.09.2017 kl.12:00
 Sjådamveien 67 A, 1+2. etg, 3772 Kragerø 4  

 

Prisant. kr.1.390.000,-

Visning etter avtale

 

 

Torsdag 14.09.2017 kl.12:00

 

Gaupelia 19, 1+2.etg, 3790 Helle 5 Pris kr. 1.500.000,-

Overtagelse 22.01.2018

Fredag 22. september 2017 kl.12:00

For nærmere info, ta kontakt med KBBL 35 98 59 10

Forkjøpsrettsgebyr kr. 5.950,-